Ayurvedisk hälsorådgivning

Vid en ayurvedisk hälsorådgivning används bl. a pulsläsning för att upptäcka obalanser. Pulsens egenskaper ger information om din hälsostatus och eventuella obalanser. Du får skräddarsydda hälsoråd anpassade efter dina behov.

Med pulsläsningen kan man utläsa balansen mellan de tre ämnesomsättningsprinciperna (Vata-, Pitta-, Kapdadosha) som styr, skapar och ligger till grund för dina fysiska såväl som mentala funktioner. Vata är vår rörelseenergi och Pitta är vår transformations energi och Kapha är vår strukturenergi. Dessa tre byggs och får sina egenskaper från de fem elementen som i olika kombinationer ligger bakom egenskaper hos all materia, strålformig- , gasformig-, fast- som flytande materia.

Allt vi utsätter oss för påverkar dessa tre doshor, eftersom vi precis som allt omkring oss är uppbyggt av de fem elementen, därför påverkar alla omständigheter vi utsätts för och det ger ett avtryck i vår unika balans mellan de fem elementen, som sedan visar sig i balansen mellan de tre doshorna; Vata, Pitta och Kapha. Så hälsa och välbefinnande påverkas av alla livsomständigheter som vi utsätts för tex kost, klimat, tankar, känslor, färger, dofter, miljö, livsstil och relationer.

Råden är oftast enkla men effektiva och kan omfatta förändringar av kost, dagliga rutiner, livsstil, och inkluderar individuellt avpassad yoga/motion, köksråd, andningsträning, kryddor och örter.

Oftast gör små förändringar över lång tid en stor skillnad för vår hälsa och vårt välbefinnande och kanske behöver du inte gå längre än till ditt eget skafferi för att hitta rätt ”medicin”.

På en ayurvedisk hälsorådgivning får du, efter pulsläsning, råd och rekommendationer som stödjer och utvecklar din hälsa.

Din hälsa påverkas enligt ayurveda av omständigheter som tex kost, motion, årstid, boendemiljö, relationer, tankar och känslor. Genom ganska enkla råd som yoga, andning, örter, köksråd och livsstilsförändringar kan du uppnå en större balans och förbättrad hälsa.

För att följa upp resultatet av de förändringar du gjort och samtidigt ge möjlighet att gå vidare i din hälsoutveckling, rekommenderas en uppföljning ca 10-12 veckor efter hälsokonsultationen.

Nybesök 90 min 795:-
Återbesök 30 min 300:-

Boka här - Anju & PadmapriyaBoka här - Linné