Ayurveda i korthet

Ayurveda är en uråldrig indisk läkekonst som baseras på en omfattande lära.

Hälsa i ett Ayurvediskt synsätt är total fråvaro av sjukdom. Ohälsa uppstår genom obalanser i kroppens olika system. Definitionen av hälsa sett ur ett Ayurvediskt synsätt kan för många skilja mot vad man är van vid att definiera som hälsa.

Total frånvaro av sjukdom, obalans osv innebär t.ex. att sömnen och mag-tarmkanalen fungerar optimalt. Bara en sådan sak är för många något man bara vänjer sig vid. Att ha lite sömnsvårigheter eller då och då magbesvär är nog mer vanligt än att människor har dessa system i totalt optimal funktion. Moderna samhällen innebär på många vis stress, många av oss kanske inte uppfattar oss stressade, men faktum är att vår kropp och många av våra system och funktioner är vana vid en helt annan livsstil och de uppfattar detta som stress. Alltså rubbas ofta dessa grundfunktioner eller till och med slås ut. Ayurveda liksom  Yoga ser på oss som en helhet.

Ett smärtande knä betyder någonting, inte då bara fysiskt att det finns en irritation, en inflammation eller till och med någonting som är av, det finns alltid en grundorsak till varför en smärta, inflammation eller sjukdom uppstår och det är det man inom Ayurveda och Yoga behandlar. Genom kostråd, levnadsvanor och förhållningssätt till livet ger Ayurvedan nycklar till välbefinnande. Ohälsa behandlas genom att skapa balans samt att rensa och rena.

Massage är en vanlig metod inom Ayurveda för att hjälpa kroppens system att rensa och rena sig. I massagen påverkar man flödena i kroppen och fokus är just att skapa balans samt att underlätta kroppens egna funktioner. Balans kan t.ex. vara säg att man har ett överaktivt system i kroppen, t.ex. kraftig hetta inne i kroppen, lätt till svettning osv. då kan man ge en behandling som drar ner aktiviteten i kroppen och kyler ner systemet. En annan person kan då istället vara väldigt frusen av sig, kanske trött och håglös och då kan dennes balans skapas genom att istället sätta fart på systemet och skapa mer värme.