Nivåer

Schema

Yoga tillsammans

Vuxen och barn yogar i samma grupp. det kan vara du och ditt/dina barn, syskon, mor-/farföräldrar eller en vän. det behöver vara en vuxen med som barnet/barnen känner. vi kommer närma oss yoga på ett lekfullt sätt. barn har många kvaliteter att lära oss vuxna. De är bra på att vara i nuet, de är mer i kontakt med sin kropp och sina känslor och låter livet flöda på. Det är mycket av detta yoagpraktiken syftar till att väcka i oss. Insikten om att livet är i nuet och att allting är ett flöde.
Yogan ger dessutom struktur, koncentration och medvetenhet för den som utövar det. Vila och återhämtning för kroppens system och hjälper kroppen till självläkning.
Vi gör parövningar och samarbetsövningar vilket hjälper barnen att känna tillit till andra och sig själv. “Yoga tillsammans” ger barn och dess vuxne tid för närhet och en stunds ro tillsammans.
barnens ålder är mellan 4-11 år

VINYĀSANA

Vinyāsa betyder bland annat att placera någonting i en särskild ordning, eller att knyta andetaget till en specifik rörelse
I denna klass växlar vi relativt snabbt mellan positionerna och håller ett mer konstant flöde, för att undvika skador behöver du ha lite vana av att praktisera Yoga samt inte ha allvarliga skador.

NYBÖRJARE

Du lär dig grunderna i Iyengaryoga, främst genom stående positioner. I Iyengaryoga börjar man lära sig de stående positionerna. De stående positionerna, Utthita Sthiti, är de mest skonsamma för kroppen i och med man använder i stort sett alla muskelgrupper i kroppen så skyddar man sina leder och stärker och sträcker ut musklerna. De är också tydliga för ögat att se, stora tydliga rörelser vilket gör att man får snabbt bättre kontakt med sin kropp och mer kroppslig förståelse. Genom positionerna, Asana, ökar du din kroppsmedvetenhet, koncentration och du öppnar upp och förbereder kroppen på mer avancerade positioner. Vi har grundkurserna om 6 tillfällen, alltså 6 veckor. Man kan efter en kursomgång självklart gå en 6-veckorskurs igen.

NIVÅ 1

Vi fortsätter praktisera mycket stående Asana, men går in i fler detaljer och utökar tiden i positionerna. Du introduceras i uppochnedvända positioner, samt praktiserar mer av de övriga Asanaklasserna; bakåtböjande, vridande, sittande, magstärkande och framåtböjande. Kursen passar dig som gått minst en introkurs. Vi introducerar enklare Pranayamaövningar, andningsteknik.

NIVÅ 2

Varje nivå fördjupar din kunskap och tar vid där den tidigare slutade. På denna nivå fördjupar du din kunskap om Yoga, kroppen och sinnet är förberedda för mer avancerade Asana. Nivå 2 passar dig som gått flertalet terminer av nivå 1, rådfråga din lärare innan du byter upp till denna nivå. Pranayamapraktiken fördjupas ytterligare.

NIVÅ 2+

Nivå 2+ är för dig som pratiserat många år Iyengaryoga och är välbekant med Salamba Sirsasana, huvudstående och Salamba Sarvangasana, axelstående. Utöver de Asanakategorier som nämnts ovan utforskas här fågelpositionerna, mer avancerade bakåtböjande och uppochnedvända positioner. På denna nivå tar även Pranayama, andningsteknik, en större plats.

SENIORYOGA

I Yoga finns något för alla att hämta, ung som äldre, frisk som sjuk, det gäller bara att anpassa för det skeende man befinner sig i. I seniorklasserna går vi igenom de klassiska grundpositonerna i Yoga, men i lugnare tempo och anpassat för när kroppen fått lite mer begränsningar i leder och med balansen. Enklare Pranayamaövningar, andningsteknik, är med som en del i undervisningen.

ÖPPEN

Blandad nivå, minst 1 års erfarenhet av nivå 1.